Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

”Patienten måste veta hur och varför”

10 januari 2013

I förra inlägget ville jag lyfta debatten om att apotekare och receptarier måste ta ansvar för läkemedelsinformationen till användarna.

Informationen direkt till patienterna är av yttersta vikt, eftersom det i slutändan faktiskt är dem själva som tar beslutet om hur och framförallt om de ska använda ett läkemedel.

Just patientens autonomi glöms ofta bort i debatten om rätt läkemedelsbehandling till rätt patient. Om informationen fallerar så har det ingen betydelse hur hårt jobb som ligger bakom valet av rätt behandlingsalternativ.

När läkemedlet ändå inte används av patienten, så spelar det absolut ingen roll vilken behandling som sattes in.

Med bakgrund av ovanstående resonemang vill jag med detta inlägg visa vikten av att inte bara ge läkemedelsinformation, utan också ge läkemedelsinformation vid rätt tillfälle.

Det är som bekant väldigt lätt att trilla i kunskapsfällan, alltså att anta att läkemedelskunskaper som kanske är självklara för oss farmaceuter även är självklara för den stora allmänheten.

Denna fälla är svår att ta sig ur och ligger även till grund för flera av de missuppfattningar som kan uppstå i kunskapsöverföringen mellan apotekare/receptarie och patient.

Jag arbetar själv med läkemedelsinformation och blir dagligen påmind om missuppfattningarna, kunskapsbristen och rädslan som finns för läkemedel hos allmänheten.

Nedan följer några goda exempel på tillfällen som professionen ofta antar som självklara saker, men som långt ifrån alltid är självklara för den breda allmänheten.

Noggrann och tydlig information skulle enkelt lösa dessa missuppfattningar:

– ”Det nya läkemedlet jag fått förskrivet är mycket starkare än det gamla eftersom siffran är så mycket högre.” Detta gäller två läkemedel med olika aktiva substanser. Det är alltså inte ovanligt att patienten stirrar sig blind på siffran som beskriver styrkan på den aktiva substansen. Missuppfattningen är alltså att de inte vet att det inte går att jämföra två olika läkemedel genom att enbart titta på siffran. Man kan tänka sig att detta kan leda till att patienten undviker att ta det nya preparatet (eller minskar dosen), pga rädsla för biverkningar av ”den höga dosen”.

– ”Kåvepenindosen är alldeles för hög, det kan inte vara rätt. Jag vågar inte ta hela dosen.” Styrkan och dosen är ofta som bekant relativt höga tal vad gäller penicillin, 500 mg eller 800 mg 2 tabletter x 2-3 ggr/dag. Patienterna är ofta inte medvetna om att kontroll av dos görs av farmaceuten på apoteket (och av förskrivaren vid förskrivning). Risken finns ju att patienten halverar dosen på egen hand om inte information ges. Denna missuppfattning hänger egentligen ihop med den första, att man stirrar sig blind på de stora talen på förpackningen.

– ”Betyder 1 tablett 4 ggr per dag att jag ska behöva stiga upp mitt i natten för att inta mitt läkemedel?” Det kan verka självklart för oss som arbetar med läkemedel att det är dygnets vakna timmar som avses, men det behöver inte vara fallet för gemene man. En del tolkar alltså denna doseringsanvisning att man ska dela upp doseringen i dygnets 24 timmar. Detta skulle medföra att man skulle behöva stiga upp på natten eller tidig morgon endast för att inta läkemedlet. Det är svårt att tänka sig att många patienter skulle orka följa en sådan tolkning av ordinationen.

– ”Behandling med doxycyklin och andra tetracykliner medför att man helt ska avstå från mejeriprodukter under behandlingstiden.” Missuppfattningen uppstår inte alltför sällan efter information på apoteket eller att förskrivaren nämner det i förbifarten. Rätt info om detta kan spela stor roll för compliance. Det är alltså värt att nämna att intag av mejeriprodukter kan ske, så länge det skiljer några timmar gentemot tetracyklinintaget. Sannolikt blir patienten mer motiverad att fullfölja kuren, om denne inte blir tvungen att avstå från mjölk eller filmjölk under kuren.

Detta är bara ett axplock av tillfällen då god läkemedelsinformation från en apotekare eller receptarie behövs. Ni kan säkert komma på många fler.

Jag påstår självklart inte att man som öppenvårdsfarmaceut i varje enskilt patientmöte måste påpeka ovanstående punkter. Patienter är som bekant en väldigt heterogen grupp med en stor variation av förkunskaper.

Men genom farmaceutens professionella bedömning ska man kunna lita på att de patienter som behöver information också får den.

Det centrala är alltså att öppenvårdsfarmaceuten försäkrar sig om att varje enskild patient vet hur och varför denne ska ta sitt läkemedel innan han/hon lämnar apoteket.

Jag är införstådd med att det finns en hel del svårigheter med att alltid uppnå detta, men i en ideal värld ska öppenvårdsfarmacin fungera på just det viset. Därför bör detta idealiserade resonemang vara utgångspunkten för alla apotekare och receptarier på apotek. För endast genom att utgå från ett ideal kan farmacin uppnå högt satta mål.

Det är uppenbart för mig att den information och rådgivning som ges på apoteken har stor betydelse för patientens läkemedelsbehandling.

Som jag nämnde inledningsvis, får vi aldrig glömma bort att den som tar beslutet att inta ett läkemedel eller ej är ingen annan än patienten själv.

Därför är det hög tid för farmaceuter att ta ansvar för läkemedelsinformationen och därmed visa att titeln samhällets läkemedelsexperter (som professionen själva utnämnt sig till) är så mycket mer än en tom titel.

För Svensk Farmacis kommentarfunktion gäller lagen om elektroniska anslagstavlor. Som skribent ansvarar du själv för innehållet. Kommentarerna granskas löpande. Språket ska vara vårdat. Personangrepp och nedsättande omdömen om kön, religion, etnicitet, sexuell läggning samt helt irrelevanta eller kommersiella budskap accepteras inte. Inlägg som inte uppfyller reglerna kan komma att raderas helt eller delvis. Om du tycker att ett inlägg inte uppfyller dessa regler - anmäl gärna kommentaren till redaktionen.

Disqus-kommentarer

 • bloggläsar

  Bra Henrik.
  Det är mycket tänkvärda ord du skrivit och väldigt viktigt att vi tar till oss.

 • bloggläsar

  Bra Henrik.
  Det är mycket tänkvärda ord du skrivit och väldigt viktigt att vi tar till oss.

 • bloggläsar

  Bra Henrik.
  Det är mycket tänkvärda ord du skrivit och väldigt viktigt att vi tar till oss.

 • Isabella

  Intressant! 

 • Isabella

  Intressant! 

 • Isabella

  Intressant! 

 • uppgiven

  Sånt här borde vi diskutera med varandra ute på apoteken. Kvalitet och säkerhetsfrågor. Görs det? Jag är nyfiken. På ”mitt” apotek är försäljning det enda som tas upp på möten. Farmacifrågor finns inte, bara sälj, sälj, sälj.

 • uppgiven

  Sånt här borde vi diskutera med varandra ute på apoteken. Kvalitet och säkerhetsfrågor. Görs det? Jag är nyfiken. På ”mitt” apotek är försäljning det enda som tas upp på möten. Farmacifrågor finns inte, bara sälj, sälj, sälj.

 • uppgiven

  Sånt här borde vi diskutera med varandra ute på apoteken. Kvalitet och säkerhetsfrågor. Görs det? Jag är nyfiken. På ”mitt” apotek är försäljning det enda som tas upp på möten. Farmacifrågor finns inte, bara sälj, sälj, sälj.

 • Johan

  I egenvården har jag stött på styrkeproblemet fast tvärtom. Paracetamol 500 mg måste ju vara starkare än ibuprofen 400 mg, och man vill ha det starkaste.

 • Johan

  I egenvården har jag stött på styrkeproblemet fast tvärtom. Paracetamol 500 mg måste ju vara starkare än ibuprofen 400 mg, och man vill ha det starkaste.

 • Johan

  I egenvården har jag stött på styrkeproblemet fast tvärtom. Paracetamol 500 mg måste ju vara starkare än ibuprofen 400 mg, och man vill ha det starkaste.

 • Henrik Cam

  Det här bör absolut diskuteras på apoteken. Tror det är väldigt viktigt för farmaceuter, apoteken och i slutändan patienter att vi har tid att utbyta erfarenheter och tips från varandra. Sedan är det ju klart att det är lätt att säga att saker bör göras, men att verkligen göra dem är en annan sak. Verkligheten ser ju ut på ett sätt och idealvärlden på ett annat. Det är svårt att komma ifrån att det kommersiella spelar en stor roll för apotekens överlevnad på rådande apoteksmarknad. Men desto viktigare att apotekare och receptarier tar ansvar för professionen och aldrig tummar på legitimationen. Legitimationsyrken har ju alltid ett eget ansvar att kompetensutveckla sig och hålla sig uppdaterade. Man kanske kan hitta egna effektiva sätt att förkovra sig och diskutera sådana frågor även om inte apoteket erbjuder den tiden?    

 • Henrik Cam

  Det här bör absolut diskuteras på apoteken. Tror det är väldigt viktigt för farmaceuter, apoteken och i slutändan patienter att vi har tid att utbyta erfarenheter och tips från varandra. Sedan är det ju klart att det är lätt att säga att saker bör göras, men att verkligen göra dem är en annan sak. Verkligheten ser ju ut på ett sätt och idealvärlden på ett annat. Det är svårt att komma ifrån att det kommersiella spelar en stor roll för apotekens överlevnad på rådande apoteksmarknad. Men desto viktigare att apotekare och receptarier tar ansvar för professionen och aldrig tummar på legitimationen. Legitimationsyrken har ju alltid ett eget ansvar att kompetensutveckla sig och hålla sig uppdaterade. Man kanske kan hitta egna effektiva sätt att förkovra sig och diskutera sådana frågor även om inte apoteket erbjuder den tiden?    

 • Henrik Cam

  Det här bör absolut diskuteras på apoteken. Tror det är väldigt viktigt för farmaceuter, apoteken och i slutändan patienter att vi har tid att utbyta erfarenheter och tips från varandra. Sedan är det ju klart att det är lätt att säga att saker bör göras, men att verkligen göra dem är en annan sak. Verkligheten ser ju ut på ett sätt och idealvärlden på ett annat. Det är svårt att komma ifrån att det kommersiella spelar en stor roll för apotekens överlevnad på rådande apoteksmarknad. Men desto viktigare att apotekare och receptarier tar ansvar för professionen och aldrig tummar på legitimationen. Legitimationsyrken har ju alltid ett eget ansvar att kompetensutveckla sig och hålla sig uppdaterade. Man kanske kan hitta egna effektiva sätt att förkovra sig och diskutera sådana frågor även om inte apoteket erbjuder den tiden?    

 • Henrik Cam

  Det är precis det jag menar. Att så inte är fallet är ju självklart för professionen, men behöver alltså inte vara det för den breda allmänheten. Lätt att missa att reda ut en sådan enkel missuppfattning om man inte är öppen, läser av patienten och inbjuder till frågor.

 • Henrik Cam

  Det är precis det jag menar. Att så inte är fallet är ju självklart för professionen, men behöver alltså inte vara det för den breda allmänheten. Lätt att missa att reda ut en sådan enkel missuppfattning om man inte är öppen, läser av patienten och inbjuder till frågor.

 • Henrik Cam

  Det är precis det jag menar. Att så inte är fallet är ju självklart för professionen, men behöver alltså inte vara det för den breda allmänheten. Lätt att missa att reda ut en sådan enkel missuppfattning om man inte är öppen, läser av patienten och inbjuder till frågor.

 • Henrik Cam

  @bloggläsar, @Isabella: Tack! Kul att ni läser bloggen.

 • Henrik Cam

  @bloggläsar, @Isabella: Tack! Kul att ni läser bloggen.

 • Henrik Cam

  @bloggläsar, @Isabella: Tack! Kul att ni läser bloggen.

 • Gregge

  synd att all tid går åt till att förklara vad generika är och förgäves försöka övertyga kunden att ”det är samma”…

 • Gregge

  synd att all tid går åt till att förklara vad generika är och förgäves försöka övertyga kunden att ”det är samma”…

 • Gregge

  synd att all tid går åt till att förklara vad generika är och förgäves försöka övertyga kunden att ”det är samma”…

 • Henrik Cam

  Det kan helt klart vara frustrerande om man har känslan att kommunikation med patienter bara handlar om ev. utbyten. Men samtidigt vilken annan yrkeskategori har lika bra insyn i utbytessytemet och skillnader i generika än farmaceuter? Detta är ju frågor som vi ska svara på. Det kanske gäller att hitta enkla och effektiva sätt att kommunicera det på ett bra vis. Just att utbyta erfarenheter med andra farmaceuter skulle helt klart underlätta detta. Sedan så ska det ju sägas att utbytesmodellen idag är allt annat än optimal. Om den skulle förenklas skulle det också förenkla kommunikationen om utbytet till patienter. 

 • Henrik Cam

  Det kan helt klart vara frustrerande om man har känslan att kommunikation med patienter bara handlar om ev. utbyten. Men samtidigt vilken annan yrkeskategori har lika bra insyn i utbytessytemet och skillnader i generika än farmaceuter? Detta är ju frågor som vi ska svara på. Det kanske gäller att hitta enkla och effektiva sätt att kommunicera det på ett bra vis. Just att utbyta erfarenheter med andra farmaceuter skulle helt klart underlätta detta. Sedan så ska det ju sägas att utbytesmodellen idag är allt annat än optimal. Om den skulle förenklas skulle det också förenkla kommunikationen om utbytet till patienter. 

 • Henrik Cam

  Det kan helt klart vara frustrerande om man har känslan att kommunikation med patienter bara handlar om ev. utbyten. Men samtidigt vilken annan yrkeskategori har lika bra insyn i utbytessytemet och skillnader i generika än farmaceuter? Detta är ju frågor som vi ska svara på. Det kanske gäller att hitta enkla och effektiva sätt att kommunicera det på ett bra vis. Just att utbyta erfarenheter med andra farmaceuter skulle helt klart underlätta detta. Sedan så ska det ju sägas att utbytesmodellen idag är allt annat än optimal. Om den skulle förenklas skulle det också förenkla kommunikationen om utbytet till patienter. 

 • Therese

  Det finns ett verktyg som i vissa fall kan lösa delar av problemen ovan, en tjänst som är till stöd både för er på apoteken och för era kunder,  medicininstruktioner.se. Många av er känner till tjänsten då vi har samarbete med sex av Sveriges apotekskedjor. Använd tjänsten! Den är fri för er och för patienterna. Syftet med portalen är att förbättra läkemedelsanvändningen och vara ett stöd för apotek, sjukvård och patienter. Här finns tydliga instruktioner om olika produkters handhavande – sprutor, uretralstift, inhalatorer och även tabletter inom för närvarande 20 terapiområden. Vissa filmer ger just svar på ”självklara frågor” som absolut inte är självklara för patienten/era kunder. För de flesta är allt nytt när en läkemedelsbehandling startar, oavsett om patienten har ”enkel” behandling eller inte. Patienterna ska kunna hantera tekniska hjälpmedel, ”ta reda på” vad som gäller om man har allergi (ex laktos-intolerans), vad man inte får dricka/äta (ex grapefruktjuice), hur göra om man glömmer osv. Få läser bipacksedeln.

  Du skriver: det är uppenbart för mig att den rådgivning som ges på apoteken har stor betydelse för patientens läkemedelsbehandling. Jag skulle vilja säga ”oerhört stor”. Ni är sista ledet innan patienten/kunden startar sin behandling och i många fall avgörande för att patienten känner sig trygg och bestämmer sig för att stå kvar på sin behandling. För det är precis så: det är ENDAST patienten som bestämmer i sista hand. Och så många avslutar sin behandling just för att de inte kan och vet hur de ska behandla sig rätt. När vi kommer tillrätta med compliance-problemet kommer inte bara fler patienter fullfölja, det kommer också spara stora kostnader för samhället.
  Bästa hälsningar Therese Christiernin
   

   

 • Therese

  Det finns ett verktyg som i vissa fall kan lösa delar av problemen ovan, en tjänst som är till stöd både för er på apoteken och för era kunder,  medicininstruktioner.se. Många av er känner till tjänsten då vi har samarbete med sex av Sveriges apotekskedjor. Använd tjänsten! Den är fri för er och för patienterna. Syftet med portalen är att förbättra läkemedelsanvändningen och vara ett stöd för apotek, sjukvård och patienter. Här finns tydliga instruktioner om olika produkters handhavande – sprutor, uretralstift, inhalatorer och även tabletter inom för närvarande 20 terapiområden. Vissa filmer ger just svar på ”självklara frågor” som absolut inte är självklara för patienten/era kunder. För de flesta är allt nytt när en läkemedelsbehandling startar, oavsett om patienten har ”enkel” behandling eller inte. Patienterna ska kunna hantera tekniska hjälpmedel, ”ta reda på” vad som gäller om man har allergi (ex laktos-intolerans), vad man inte får dricka/äta (ex grapefruktjuice), hur göra om man glömmer osv. Få läser bipacksedeln.

  Du skriver: det är uppenbart för mig att den rådgivning som ges på apoteken har stor betydelse för patientens läkemedelsbehandling. Jag skulle vilja säga ”oerhört stor”. Ni är sista ledet innan patienten/kunden startar sin behandling och i många fall avgörande för att patienten känner sig trygg och bestämmer sig för att stå kvar på sin behandling. För det är precis så: det är ENDAST patienten som bestämmer i sista hand. Och så många avslutar sin behandling just för att de inte kan och vet hur de ska behandla sig rätt. När vi kommer tillrätta med compliance-problemet kommer inte bara fler patienter fullfölja, det kommer också spara stora kostnader för samhället.
  Bästa hälsningar Therese Christiernin
   

   

 • Therese

  Det finns ett verktyg som i vissa fall kan lösa delar av problemen ovan, en tjänst som är till stöd både för er på apoteken och för era kunder,  medicininstruktioner.se. Många av er känner till tjänsten då vi har samarbete med sex av Sveriges apotekskedjor. Använd tjänsten! Den är fri för er och för patienterna. Syftet med portalen är att förbättra läkemedelsanvändningen och vara ett stöd för apotek, sjukvård och patienter. Här finns tydliga instruktioner om olika produkters handhavande – sprutor, uretralstift, inhalatorer och även tabletter inom för närvarande 20 terapiområden. Vissa filmer ger just svar på ”självklara frågor” som absolut inte är självklara för patienten/era kunder. För de flesta är allt nytt när en läkemedelsbehandling startar, oavsett om patienten har ”enkel” behandling eller inte. Patienterna ska kunna hantera tekniska hjälpmedel, ”ta reda på” vad som gäller om man har allergi (ex laktos-intolerans), vad man inte får dricka/äta (ex grapefruktjuice), hur göra om man glömmer osv. Få läser bipacksedeln.

  Du skriver: det är uppenbart för mig att den rådgivning som ges på apoteken har stor betydelse för patientens läkemedelsbehandling. Jag skulle vilja säga ”oerhört stor”. Ni är sista ledet innan patienten/kunden startar sin behandling och i många fall avgörande för att patienten känner sig trygg och bestämmer sig för att stå kvar på sin behandling. För det är precis så: det är ENDAST patienten som bestämmer i sista hand. Och så många avslutar sin behandling just för att de inte kan och vet hur de ska behandla sig rätt. När vi kommer tillrätta med compliance-problemet kommer inte bara fler patienter fullfölja, det kommer också spara stora kostnader för samhället.
  Bästa hälsningar Therese Christiernin
   

   

 • leg receptarie

  Medicininstruktioner har lite att önska då det står konstigt om läkemedelsrester och kanylavfall.

 • leg receptarie

  Medicininstruktioner har lite att önska då det står konstigt om läkemedelsrester och kanylavfall.

 • leg receptarie

  Medicininstruktioner har lite att önska då det står konstigt om läkemedelsrester och kanylavfall.