Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Replik: ”Patienten är viktigast”

23 oktober 2017
REPLIK: Vi är helt eniga om att patientnyttan måste stå i centrum vid införande av en farmaceutisk tjänst, och att arbetet bör ske i nära samarbete med sjukvården, skriver Kristina Billberg, ordförande i Sveriges Farmaceuter apropå ett debattinlägg av Nepi-chefen Mikael Hoffmann.

Nepi-chefen Mikael Hoffmann efterlyste i ett debattinlägg här på Svenskfarmaci.se i fredags ökad dialog med farmaceuter i frågan om farmaceutiska tjänster på apotek.

Vi är glädjande nog överens på de allra flesta punkter. Vi är helt eniga om att patientnyttan måste stå i centrum för denna utveckling, och att ett införande bör ske i nära samarbete med sjukvården.

Men inom dessa ramar tror vi att det finns mycket att göra.

Efter att patienten träffat sin läkare besöker hon/han i regel apoteket för att hämta sin ordinerade medicin. Men vad händer egentligen sedan?

Förstår patienten hur läkemedlet ska användas, och hur viktig en god följsamhet är för den egna hälsan?

Ofta blir det förr eller senare fel på ett eller annat sätt. I värsta fall slutar det med att patienten hamnar på akutmottagningen.

Felaktig läkemedelsanvändning är ett jätteproblem i samhället. I det här spelfältet kan vi farmaceuter göra ännu mer nytta för patienterna än idag.

Som Mikael Hoffmann säger finns utvecklingspotential i befintliga initiativ och samarbeten på lokal nivå. Visst är det så. När jag startade och drev ett eget apotek i Uppsala etablerade jag ett mycket nära och uppskattat samarbete med sjukvården vilket höjde kompetensen hos personalen och i slutändan blev en konkurrensfördel.

En annan väg framåt går via strukturerade farmaceutiska tjänster på apotek på nationell nivå. Norska Medisinstart, som Mikael Hoffmann själv nämner, är ett bra exempel på en sådan tjänst i vår geografiska närhet. Vi är helt överens om att det bästa vore om en sådan tjänst, om den införs i Sverige, både kan avropas av läkare och farmaceut.

Vi förespråkar inte tjänster som överlappar det vården gör idag, som provtagning eller testning/diagnostik. Som vi ser det bör tjänster i första hand vara inriktade på att förbättra läkemedelsanvändningen genom att förbättra patienters följsamhet till läkemedelsordinationerna. I stora drag är detta komplementär verksamhet i relation till vad som utförs i vården idag. Beroende på vilken eller vilka tjänster som väljs finns, precis som Mikael Hoffmann är inne på, faktorer som måste hanteras kring exempelvis lokalers lämplighet och rutiner för journalföring.

I vårt remissvar på den aktuella apoteksutredningens första delbetänkande utvecklar vi tankarna i kring farmaceutisk tjänst ytterligare.

Vi anser att exempelvis att (1) tjänsten ska ligga utanför apotekens grunduppdrag, (2) fokus bör ligga på läkemedelsanvändning, (3) att man bör satsa på terapiområden/patientgrupper med befintlig problematik, (4) att syftet med tjänsten ska vara tydligt, (5) att tjänsten bör tillföra ett värde till redan befintlig hälso- och sjukvård, (6) att införandet och arbetet – som sagt – ska ske i samverkan med sjukvård och förskrivare samt (7) att tydliga utfallsparametrar finns med koppling till samhällsekonomiska konsekvenser som sjukhusinläggningar.

Punkt 6 skulle underlättas om möjligheterna till kommunikation i realtid underlättades mellan apotek och förskrivare. Det är en annan diskussion, men vi vill poängtera att vi arbetar för detta, bland annat via ett konkret förslag inom ramen för Nationella läkemedelsstrategin.

Sammanfattningsvis är utredningens förslag om farmaceutisk tjänst välkommet och viktigt för Sveriges patienter.

För att vara konkreta anser vi att det inte finns skäl att uppfinna hjulet i Sverige, det finns tjänster i vår närmaste geografiska omgivning som vi skulle kunna ta fram svenska versioner av och utvärdera.

Brittisk/norska New Medicines Service/Medisinstart är en sådan modell – förutsatt att arbetet integreras med vården på ett bättre sätt än vad som var fallet i Läkemedelsverkets studie av strukturerade läkemedelssamtal för några år sedan.

Debatten vinner på konkretion och därför bollar vi gärna tillbaka frågan till Mikael Hoffmann: Tror du på detta förslag? Om inte, vilken typ av tjänst skulle du helst se bli verklighet?

Ytterligare idéer från våra medlemmar välkomnas också. Hör gärna av er med konkreta förslag på vilken som vore den optimala farmaceutiska tjänsten utifrån svenska förhållanden.

Kristina Billberg, ordförande, Sveriges Farmaceuter

Kommentera

För kommentarer och debatt kring artiklarna hänvisar vi från och med 2018-09-14 till vår Facebooksida.

För Svensk Farmacis kommentarfunktion gäller lagen om elektroniska anslagstavlor. Som skribent ansvarar du själv för innehållet. Kommentarerna granskas löpande. Språket ska vara vårdat. Personangrepp och nedsättande omdömen om kön, religion, etnicitet, sexuell läggning samt helt irrelevanta eller kommersiella budskap accepteras inte. Inlägg som inte uppfyller reglerna kan komma att raderas helt eller delvis. Om du tycker att ett inlägg inte uppfyller dessa regler - anmäl gärna kommentaren till redaktionen.

Tidigare kommentarer

2 svar till Replik: ”Patienten är viktigast”

  1. Apotekare pensionerad skriver:

    Hallå där! Inte alls självklart att vi kan ta tjänster från andra länder och använda i Sverige. Svenska apotek har generellt lägre kompetens på apoteken än i Norge och England, som alltid har apotekare. Våra apotek är en lågprisvariant, som vi ärvt av det statliga monopolet och egentligen expeditionsapotek till största delen. Skulle gissa att bara 30 % av apoteken har apotekare eller motsvarande utbildningsnivå. Vår strategi måste vara enklaste form av tjänst som alla apotek kan utföra, som förnyelse av recept via mina vårdkontakter och följsamhetskontroll via uttagen av medicin. Sedan har jag tyvärr känslan av att personalen inte är särskilt intresserade av nya apotekstjänster.

  2. Apotekare pensionerad skriver:

    Kom på en sak. Apoteken kunde ge kurser i diabetesfotvård till anhöriga. Min pappa har diabetes och rätt till subventionerad fotvård. Hemtjänsten säger det är gratis, men man betalar 300 kr per gång. Nu är det så att de som har rätt att utföra diabetesfotvård tar inga nya patienter, så ingen plats finns där. Återstår privat fotvårdare för 600 kr gången osubventionerad, men hon är utslagen för hennes man har dött. Som tur var så hittade jag en broschyr på Janusinfo från SLL hur man ger sig själv fotvård vid diabetes. Tack vare den broschyren så kan jag själv vara fotvårdare åt honom och då blir det gratis.