Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Visar artiklar i kategori "Arbetsliv"


”Låt oss hitta en
samsyn om tjänster”

DEBATT: Frågan om farmaceutiska tjänster på apotek har aktualiserats efter att den pågående apoteksutredningen lagt fram ett förslag. Nepi-chefen Mikael Hoffmann söker dialog med farmaceutkåren om hur en sådan tjänst bör fungera i samarbete med vården och för patientens bästa.

2017-10-20

Oro över fallande resultat

Allt fler läkarstudenter misslyckas med studierna redan de första terminerna. Trenden är liknande på apotekarprogrammet i Göteborg. Universitetet har ökat överintaget till apotekarprogrammet för att kompensera för bortfall och vidtagit flera åtgärder för att hjälpa studenterna, berättar Patrik Aronsson, ordförande i utbildningskommittén.

2017-10-18

Fortsatta protester mot
låg värdering av Stockholm

Statsråden Annika Strandhäll och Ann Linde har skrivit ett öppet brev till EU-kommissionen där de kritiserar den värdering av anbuden som gav Stockholm bottenbetyg för föreslagna lokaler.

2017-10-16

Nytt beslut gynnar
nyanlända farmaceuter

Efter lobbying från Sveriges Farmaceuter har Socialstyrelsen beslutat att nya kunskapsprovets två första provtillfällen inte behöver räknas in i det totala antalet gånger man försökt klara provet. Fem av 20 skrivande klarade provet för apotekare med utländsk examen i september, och de båda som tog receptarie-provet klarade ribban.

2017-10-13

Fullt hus på
studiecirklar för nyanlända

Apotekaren Lars Rönnbäck har dragit igång studiecirklar för nyanlända farmaceuter inom ramen för Sveriges Farmaceuters projekt Senna. Snart väntar även seminarier i Göteborg och Malmö. Intresset är mycket stort och många aktiviteter är fulltecknade.

Sverige protesterar mot låg
värdering av Stockholm-bud

I morgon protesterar Sverige mot EMA:s värdering av det svenska anbudet vid ett möte för EU-ambassadörer i Bryssel. ”EMA utelämnar och misstolkar fakta” enligt regeringen.

2017-10-05

Bratislava får toppbetyg

Det är inte bara Stockholms låga betyg som väckt förvåning i EMA:s tekniska värdering av föreslagna byggnader i EMA-anbuden. Bratislava rankas som en i princip felfri kandidat i detta avseende.

2017-10-05

Kritiserar EMA:s sågning
av lokaler i svenskt anbud

Christer Asp, koordinator för Sveriges EMA-anbud, tycker att EMA:s sågning av de lokaler som Sverige erbjuder är mycket anmärkningsvärd. För seriösa bedömare ändrar detta inte bilden av att Sveriges erbjudande är starkt på alla punkter, säger han.

2017-10-04

”Felaktigheter i EFPIA-rapport”

Christer Asp, koordinator för det svenska EMA-anbudet, pekar på felaktigheter i den rapport som rankar Stockholm först på delad femte plats bland kandidatstäderna. Han beklagar också att två faktorer som borde tala för Sverige inte väger så tungt – men tror ändå att Stockholm tillhör toppkandidaterna. De föreslagna lokalerna i Stockholms anbud får dock dåligt betyg i kunskapsunderlag som EMA tagit fram till EU-kommissionen. UPPDATERAD 8:49

2017-10-04

Premiär för konferens om arbetsmiljö

Idag anordnade Sveriges Farmaceuter för första gången en konferens på temat arbetsmiljö. Dagen gav en bra översikt av olika arbetssätt som kan skapa förbättringar, tycker initiativtagaren Lena Jäger.

2017-09-27