Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Många missnöjda med utbildningsval efter tre år

14 juni 2017
Nyexaminerade apotekare har lätt att få jobb, men många ångrar sitt utbildningsval tre år efter examen, enligt en alumnirapport från Göteborgs universitet. UTÖKAD 15:40

Undersökningen genomfördes på uppdrag av utbildningskommittén i farmaci vid Göteborgs universitet.

En enkät skickade under fjolåret till 71 studenter som tog examen 2013 (”treåringar”) och 92 som tog examen 2015 (”ettåringar”). Svarsfrekvensen var kring 50 procent i båda grupperna.

Enkäten visar att apotekarna haft lätt att få jobb.

Endast en av de 82 svarande hade ingen anställning. En stor majoritet, 78 procent (”ettåringarna”) respektive 76 procent (”treåringarna”), fick sin första anställning bekräftad redan innan examen. Cirka 90 procent i båda grupperna hade vid enkättillfället tillsvidareanställningar.

Av treåringarna jobbade 57 procent på apotek, 21 procent i industrin och 3 procent i vården. Motsvarande siffror för ettåringarna var 62 procent, 11 procent respektive 2 procent. Bara totalt tre svarande var doktorander.

Många har redan efter ett eller tre år på arbetsmarknaden en ansvarsfull position på jobbet. Totalt 13 personer var läkemedelsansvariga och flera hade chefs- eller gruppchefsroller.

De flesta trivs på jobbet. 70 procent (ettåringarna) respektive 65 procent trivs bra eller mycket bra med sin anställning, medan 30 respektive 35 procent angav att de trivs mindre bra. Kunskaperna från programmet utnyttjas inte, anställningen motsvarar inte kompetensen och att fokus inom branschen har skiftats från farmaci till merförsäljning angavs ofta som skäl till missnöje.

De svarande fick också kommentera utbildningsprogrammet i allmänhet. Kritik riktades bland annat mot att kraven var för låga och att det är för många studenter som klarar kurserna utan tillräcklig ansträngning.

Apotekarna tillfrågades också om de var nöjda med sitt utbildningsval och om de skulle gjort samma val idag, med facit i hand.

Bland ettåringarna svarade en klar majoritet, 71 procent, att de skulle välja samma utbildning idag.

Utfallet för treårsalumnerna var mer anmärkningsvärt.

Hela 46 procent, nästan hälften av de svarande, angav att de inte är nöjda med valet och inte skulle göra om det.

Missnöjet motiverades enligt rapporten bland annat med att det är svårt att hitta stimulerande arbeten utanför apotek, att lönen och arbetsuppgifterna inte motsvarar kompetensen, att man inte vill jobba med människor, att ett annat yrke skulle passa bättre samt att arbetsmiljön på apotek är dålig.

För Svensk Farmacis kommentarfunktion gäller lagen om elektroniska anslagstavlor. Som skribent ansvarar du själv för innehållet. Kommentarerna granskas löpande. Språket ska vara vårdat. Personangrepp och nedsättande omdömen om kön, religion, etnicitet, sexuell läggning samt helt irrelevanta eller kommersiella budskap accepteras inte. Inlägg som inte uppfyller reglerna kan komma att raderas helt eller delvis. Om du tycker att ett inlägg inte uppfyller dessa regler - anmäl gärna kommentaren till redaktionen.

Disqus-kommentarer

 • Apotekare med 13 år i industri

  Det hade ju varit intressant att följa upp varför nästan hälften är missnöjda?

 • Apotekare med 13 år i industri

  Jag tänker att vilkoren på Apotek kanske bidrar? Eller om man redan efter tre år är chef, på den lön som statisiken visar? Inte en bra utveckling. Har själv varit på ett större företag där unga – iofs driftiga o bra – blev gruppchefer efter nått år. Direkt skadligt skulle jag säga pga avsaknad av lifserfarenhet, kuskap i jobbet och ingen chefsutbildning av större dignitet. Jag har bytt från detta företag till ett där man avancerar till chef i 45-50 års ålder. Detta företag fungerar betydligt bättre – antsällda är nöjda, stannar längre än 3 år, och har välfungerande arbetsvilkor. Det ”andra” företaget” har stora svårigheter att behålla personal och svårt att rekrytera inom QA.

 • Nils Bergeå Nygren, Sv Farmaci

  Vi har nu i slutet av artikeln kompletterat med det som GU:s rapport skriver om angivna orsaker till missnöjet.

 • Apotekare

  Det finns många kommentatorer här, som påpekat samma brister i yrket. Brister som gör det oattraktivt eller, som här, leder till otillfredsställelse. Och ändå förs just nu diskussioner om att utöka apotekarprogrammet till 5,5 år. Finns det tillräckligt många kvalificerade sökande till ett så långt program,med åtföljande studieskulder? När den professionella utvecklingen är så obefintlig?

 • Apotekare

  Det har länge funnits en övertro på ”unga” inom kåren. Kanske för att de egentligen är lydiga och inte utmanar de gamla stötarna som sitter som stoppklossar i de professionella organisationerna.

 • Apotekare

  Andra yrken med samma längd är Läkare och Advokat….deras löneutveckling är betydligt starkare. Tyvärr. Jag är förundrad då det finns jobb – en uppmaning till Apotekare därute – pressa upp lönerna!!

 • Apotekare

  Undersökningen visar att det inte bara är lönen, innehållet i arbetet är mycket viktigt. Psykologer och bibliotekarier t ex tjänar mindre,men det är yrken som är attraktiva

 • Yaser Madridista

  Utbilda dig till receptarie och du ligger 600000kr plus. Så enkelt är det!
  Tyvärr är man strypt som apotekare i Sverige och det bästa man kan säga till patienten/kunden kontakta din läkare, väldigt trist.

 • Apotekare pensionerad

  Tror apotekare alltid varit missnöjda med apotek och säkert i 50 år. Kritiken har väl gällt att kunskaperna inte utnyttjades. Men jag tror det ändå är bättre idag än för kanske 20 år sedan. Utbildningsnivån är högre idag och administration är inte huvudspåret för apotekare.

  Det som kanske kan göras är att ge apotekare fler morötter för att skaffa kunskaper om läkemedel efter examen. T.ex 10 år efter examen kan man avlägga examensprov och om man klarar det får man diplom och titulera sig Förste apotekare. Diplomet hängs i kundutrymmet. Efter 20 år kan man avlägga ett svårare prov och få titeln Överapotekare. Möjligen kan man tänka sig andra saker också men det här är vad jag kommer på i all hast för tårta och dragspel lockar.

 • Exilapotekare

  Har inte satt min fot bakom apoteksdisken sedan praktiken och aldrig jobbat inom farmaceutisk industri. Valde för 2+ decennium sedan att söka till apotekarprogrammet och en A-kurs i lingvistik – har aldrig ångrat valet att bli programstudent istället för att bygga en examen inom humaniora. Det enda som ligger en i fatet jämfört med kursarkarriäristerna är löneutvecklingen – men å andra sidan har jag aldrig jobbat för lönen så länge den betalar levnadsomkostnaderna – och nog är det dags att införa någon form av kontinuerlig vidareutbildning för att behålla legitimationen! Om farmaceuter på apotek inte är nöjda med arbetsmiljö och -uppgifter, titta på länder där yrkesexamen även innebär en stark identitet – exv. Storbritannien under Royal Pharmaceutical Society (alltså innan General Pharmaceutical Council tog över).

 • Bakri Karazoun

  Jag är apotekare för mer än 15 år och har jobbat i olika länder , i dubai, syrien och nu här i Sverige . Faktiskt jag ångrade mig varför jag har utbildad jig som apotakare . arbetsmeljö, lön motsvarar inte vad vi har hävdad och om en apotekare vill flyta till annat land så den måste plugga igen och gå genom lång och hård väg. men det roligaste var i syrien där vi hade mer makt att kunna förskriva mediciner och ha en bra kontakt med miniskor och använda våra kunskap och bidra till en bättre hälsa ,inte bara utlämna läkemedel .

 • Apotekare

  Nej, självfallet inte bara. Men ofta hänger de samman – om man pratar att bli chef eller jobba helger..

 • Apotekare pensionerad

  Idag verkar utbildningsresultaten för receptarier inte så goda, vilket inte är bra för att en del av dem blir apotekschefer och då kan tas för apotekare. Talade med en person som trodde att alla apotekschefer var apotekare, men det är väl bara 25 % och 75 % är receptarier. Kanske borde receptarier som vill bli apotekschefer genomgå ett kunskapsprov. för att hålla uppe statusen på apotekschefsjobbet. Naturligtvis skall fakulteterna sköta kunskapsprov och inte apotekskedjorna.

 • Apotekare

  Det hjälper inte hur mycket utbildning man har, om inte yrket ger möjligheter att använda och utveckla denna utbildning så upplevs det som negativt, som i denna enkät. Bakri Karazoun är inne på det också. Inom andra områden med lång utbildning fortsätter man med specialisering och väljer en inriktning man är intresserad av. Det kan man inte inom (apoteks)farmacin. Där är arbetsuppgifterna desamma hela tiden. Och dessutom inte speciellt kvalificerade. Det är problemet – vi har låtit professionen förlora alltför mycket och inte hängt med i utvecklingen sedan apotekslagen 1913, som tog bort apotekets monopol på läkemedelstillverkning.

 • Apotekare pensionerad

  En gång har jag haft stor nytta av att apotekare var ett högstatus jobb. Under studietiden råkade jag bli lagledare för Farmis fotbollslag för säsongens sista match (Stockholm). Det fattades en i laget. Jag ringde genast en apotekarstudent, som var landslagsman i fäktning. Tänkte att motståndarna skulle bli knäsvaga av hans åsyn och vi skulle vinna matchen. Tyvärr var han på träningsläger enligt mamman, som jag talade med i telefon. Fick inte tag i någon annan heller per telefon. Matchen skulle gå på Gärdet, där det var många planer och mycket folk. Jag tänkte värva en spelare där. Första värvningsförsöket blev fiasko, eftersom spelaren tillhörde vårt motståndarlag. Andra försöket var jag smartare jag frågade en kille om han ville spela en match i apotekarnas korplag (halvlögn) och naturligtvis ställde han upp och då hade vi fullt lag. Minns inte hur matchen slutade. Det togs lagfoto, som infördes i Reptilen. Apotekare hade högre status då eftersom en apoteksinnehavare ofta tjänade mer än en överläkare.

 • Sara

  Eftersom det inte finns krav på att apotekschefen ska vara farmaceut skulle man väl få börja där i så fall? Det finns ju apotekschefer som är tekniker även om det inte är så vanligt.

 • Apotekare pensionerad

  När apotekare hade störst status var före förstatligandet på 30-40 talet. Då var antagningspoängen för apotekare högre än läkare. Många som kom in på läkarutbildningen tackade nej för de ville hellre bli apotekare. Apotekare hade då mycket högre lön än en överläkare. Status beror på lön och även betyg. Intagningspoäng kan man läsa i tidningen så folk känner till sådant.

 • Apotekare pensionerad

  Man har diskuterat utveckla för apoteksapotekarna i 40 år och inte mycket har hänt. Det tar tid att ändra arbetsuppgifter i en reglerad marknad. Det finns fler möjligheter ändå idag. . Smartaste i nuläget är som jag föreslagit att stimulera ökade läkemedelskunskaper, så att fler karriärvägar öppnas utanför apotek. Förr när administration var huvudspåret för apoteksapotekare var man efter examen i en deklinationsfas kunskapsmässigt vars slutpunkt var den obilgatoriska att gå i barndomen.

 • Ranitidin

  Till synes går det bra för farmaceuter men det är bara pga licenskrav. Kompetens efterfrågas inte. Erfarenhet betyder väldigt lite, ofta hör man att de nyexaminerade säkert är bättre på rådgivning för att da gamla har glömt allt. Man studerar för att få licens, sedan tvingas man i butiksförsäljare rollen. Jag ångrar mig djupt och kommer lämna yrket så fort omständigheterna tillåter. Är invandrare, efter mindre än 5 år i sverige gjorde jag tillräckligt bra i högskoleprovet för att komma in på vilken utbildning som helst. Så mycket för att intelligens inte finns. Den finns men yrket är rena mcdonalds.

 • Apotekare pensionerad

  Det apotekskedjorna kunde göra för apoteksapotekarna är att viga vissa jobb på huvudkontoren åt apoteksapotekare som får vikariera där ett år i taget. Naturligtvis får apotekskedjorna skaffa fram bostad. Men kanske borde man se alla apoteksapotekare som en vikariatspool dvs de har rätt att vikariera på jobb utanför apotek. Kan vara intressant att pröva på andra jobb. Att jobba med annat ett år kan säkert vara uppiggande och omväxlande så man håller sig flytande i 10 år. Eftersom det är svårt att ge apoteksapotekarjobbet nytt innehåll måste man göra sådana här saker.

 • Apotekare pensionerad

  Mitt sista värvningsförsök som lagledare per telefon gick till en antikhandlare. Läget måste vara desperat, eftersom du ringer mig sa han och tackade nej. Han hade börjat studierna 5 år före mig, men gjort avbrott för antikaffärer. Han läste in vissa kurser när jag studerade och därför kände jag honom. Minns att när han gick på farmakognosiföreläsningarna tyckte han att behållningen var när föreläsaren sa: Hellre en tia i handen än en tjuga i foten. Antagligen tackade han nej på grund av skaderisken. Han sprang säkert en hel del i trappor på Östermalm på sin jakt av antikviteter. Tror att rätt många pensionerade apotekare känner honom.

Annonsera och prenumerera

Månadens fråga

Läkemedelsverket har gjort en första kartläggning apropå ett eventuellt införande av ett farmaceutsortiment på apoteken. Är ett sådant sortiment önskvärt eller inte?

Visa resultat

Loading ... Loading ...