Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Kommunapotekare kan minska läkemedelsrisker

15 maj 2017
Apotekare i kommunen skulle kunna minska läkemedelskostnaderna i kommuner och förbättra livskvalitén för patienter.

En hälsoekonomisk analys som Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi, IHE, har gjort på uppdrag av Sveriges Farmaceuter pekar på att införande av kommunapotekare kan medföra flera positiva effekter. Enligt analysen går det inte att säkert fastslå att kommunapotekare minskar kostnaderna för läkemedelsrelaterade problem utifrån det underlag som finns i dag. Men rapporten pekar på några effekter som skulle kunna uppnås. Dessa är bland annat:

– Minskade läkemedelskostnader i kommunen när multimedicineringen och antalet olämpliga läkemedel minskar.

– Minskade kostnader för fallolyckor inom landsting och kommuner om olämpliga läkemedel för äldre kan tas bort och risker för läkemedelsinteraktioner minskas.

– Med färre fallolyckor och läkemedelsrelaterade problem förbättras patienters livskvalité och bördan för anhöriga minskar.

Rapporten pekar också på att kostnader för akutsjukvård och inläggningar minskar om kommunapotekare hjälper till med att minska läkemedelsrelaterade problem.

För Svensk Farmacis kommentarfunktion gäller lagen om elektroniska anslagstavlor. Som skribent ansvarar du själv för innehållet. Kommentarerna granskas löpande. Språket ska vara vårdat. Personangrepp och nedsättande omdömen om kön, religion, etnicitet, sexuell läggning samt helt irrelevanta eller kommersiella budskap accepteras inte. Inlägg som inte uppfyller reglerna kan komma att raderas helt eller delvis. Om du tycker att ett inlägg inte uppfyller dessa regler - anmäl gärna kommentaren till redaktionen.

Disqus-kommentarer

  • Apotekare pensionerad

    Kommunerna har ju inte bara hand om äldre utan också gruppboenden med personer med ganska stora problem. De på gruppboende kan också vara inlagda ibland ganska ofta. Särskilt de med autism kan ha en komplicerad sjukdomsbild och vara psykiatriskt sett multisjuka och ha aggressivitetsproblem också. Stora utmaningen är antagligen de med autism med nedsatt IQ.

  • Annika J

    Utveckla gärna hur de resonerar kring att kommunen får minskade läkemedelskostnader! Det är väl privatpersonen och landstingen som står för den notan (och vinner på den eventuella minskningen), förutom i de fall läkemedlen betalas av socialen?

Annonsera och prenumerera

Månadens fråga

Läkemedelsverket har gjort en första kartläggning apropå ett eventuellt införande av ett farmaceutsortiment på apoteken. Är ett sådant sortiment önskvärt eller inte?

Visa resultat

Loading ... Loading ...