Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Bra start för unik
studie av klinisk farmaci

27 februari 2017
Medbridge-studien är igång i Uppsala och Gävle och har fått en bra start. Svensk Farmaci fick ett samtal med Thomas Kempen, apotekare och projektsamordnare för den unika studien av klinisk farmaci i Sverige.

Som vi skrev förra veckan har startskottet gått för en unikt stor randomiserad studie av klinisk farmaci i Sverige, Medbridge.

Drygt 2 200 patienter på fyra mellansvenska sjukhus ska inkluderas i en klusterrandomiserad crossoverstudie där tre behandlingssätt utvärderas.

Studien startade den 6 februari på fyra av totalt åtta deltagande sjukhusavdelningar, på två av de fyra av studieorterna, Uppsala och Gävle.

I april startar Medbridge i Enköping och i september i Västerås.

– Vi har fått en väldigt bra start och det går helt enligt plan. Nästan alla tackar ja att vara med i studien. Vi rekryterar i genomsnitt två patienter per avdelning och dag. I nuläget är 60-70 patienter inkluderade, berättar Thomas Kempen, apotekare och projektsamordnare för Medbridge-studien.

Thomas Kempen är apotekare från Nederländerna och kom till Sverige 2015. Planen är att studien ska bli hans doktorandprojekt. Han jobbar i nuläget som studiesamordnare fyra dagar i veckan och kliniskt en dag i veckan.

– Min roll är att ha koll på inkomna patienter på avdelningarna i Uppsala, identifiera vilka som uppfyller inklusionskriterierna, inhämta samtycke med mera. Jag har också möten med forskningsgruppen, involverade apotekare och handleder två studenter som gör kvantitativa och kvalitativa analyser, säger han.

Tanken var först att studien skulle bli en mer konventionell randomiserad klinisk prövning.

Men efter en pilotstudie fastnade initiativtagarna för den mer avancerade studiemodellen klusterrandomiserad crossoverstudie (se den tidigare artikeln), där tre interventioner alltså jämförs. Thomas Kempen ser framför allt två stora fördelar med detta upplägg.

– En stor praktisk fördel är att apotekarna inte behöver vänta in patienter som ska inkluderas, hela avdelningen är redan randomiserad och arbetar enligt ett av de tre arbetssätten. På så vis sparar man tid.

– En annan fördel är att vi inte får någon kontaminering när det gäller interventionerna som patienterna får. Genom att hela avdelningen jobbar på samma sätt under en särskild period, får alla patienter rätt typ av läkemedelsgenomgång, säger Thomas Kempen.

För Svensk Farmacis kommentarfunktion gäller lagen om elektroniska anslagstavlor. Som skribent ansvarar du själv för innehållet. Kommentarerna granskas löpande. Språket ska vara vårdat. Personangrepp och nedsättande omdömen om kön, religion, etnicitet, sexuell läggning samt helt irrelevanta eller kommersiella budskap accepteras inte. Inlägg som inte uppfyller reglerna kan komma att raderas helt eller delvis. Om du tycker att ett inlägg inte uppfyller dessa regler - anmäl gärna kommentaren till redaktionen.

Disqus-kommentarer

  • Ella

    Vilket bra projekt! Så fantastiskt!

Annonsera och prenumerera

Månadens fråga

Läkemedelsverket har gjort en första kartläggning apropå ett eventuellt införande av ett farmaceutsortiment på apoteken. Är ett sådant sortiment önskvärt eller inte?

Visa resultat

Loading ... Loading ...