Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Visar artiklar i kategori "Arbetsliv"


Apotekare efterfrågas
sällan specifikt av kedjor

Hos landets tre största apoteksaktörer finns totalt bara 25 tjänster som har apotekare som formellt kompetenskrav.

2017-03-23

Nya examensmål
föreslås i gemensam skrivelse

Nationella rådet för farmaceutiska utbildningar har tagit fram förslag på nya examensmål för farmaciutbildningarna. Dessa ligger väl i linje med det som apoteksutredningen föreslår, enligt Emma Lundkvist, samordnare för receptarieprogrammet i Uppsala.

2017-03-17

Krav på förnyelse av
farmaciutbildningarna

Apoteksutredningen vill att farmaciutbildningarna förändras för att möta apotekens behov och föreslår ändringar i examensordningen. Uppsala universitet gör en kraftig omstöpning av sitt apotekarprogram redan i höst.

2017-03-15

Olika kön – olika livslön

Livslönen för en man med apotekarutbildning är i genomsnitt 6 procent eller 1,1 miljoner kronor högre än för en kvinna med samma utbildning. Skillnaden är större än inom andra vårdyrken, exempelvis läkare.

2017-03-08

Avstyrde ensamarbete
för gravid farmaceut

En gravid farmaceut schemalades att jobba ensam på sitt apotek mitt i Stockholms innerstad i samband med öppning och stängning. Men facket fick företaget att ändra inställning.

2017-03-06

Kräver mer flexibla
arbetstidsregler på apotek

Svensk Handel yrkar i årets avtalsförhandlingar på att arbetsgivarna får möjlighet till flexiblare arbetstidsförläggning.

Arbetsmiljö i fokus
i förbundets yrkanden

Nu har förhandlingar om nya kollektivavtal för apoteksanställda inletts och parterna har utbytt yrkanden. Utlåning och arbetstidsregler är viktiga frågor för förbundet.

2017-02-28

Bra start för unik
studie av klinisk farmaci

Medbridge-studien är igång i Uppsala och Gävle och har fått en bra start. Svensk Farmaci fick ett samtal med Thomas Kempen, apotekare och projektsamordnare för den unika studien av klinisk farmaci i Sverige.

2017-02-27

Verk går mot ljusare tider

Läkemedelsverket gjorde 2016 ett kraftigt negativt resultat – men regeringens klartecken till avgiftshöjningar gör att verket går mot ljusare tider. ”Viktigt för våra medlemmar på verket”, säger Christer Borg, förhandlingschef på Sveriges Farmaceuter.

2017-02-24

Ryter till om
ensamarbete på apotek

Sveriges Farmaceuter har kopplat in både Arbetsmiljöverket och Läkemedelsverket i ett ärende på ett mellansvenskt apotek där de anställda kräver att få slippa ensamarbete av säkerhetsskäl. MBL-förhandlingarna slutade i oenighet såväl lokalt som centralt.