Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Utredningsförslag kan bli lyft för receptarier

22 maj 2017
Receptarier får en stärkt ställning om Apoteksmarknadsutredningens förslag om läkemedelsansvariga, LMA, går igenom.

När det över 1 000 sidor långa första delbetänkandet i Apoteksmarknadsutredningen presenterades i mars lyftes flera av förslagen fram i media. Men ett förslag som det knappt har talats om, som kan få stor betydelse, är det om skärpta regler för läkemedelsansvariga farmaceuter, LMA.

Enligt utredningen bör det krävas både yrkeserfarenhet och genomgången LMA-utbildning för att få vara läkemedelsansvarig. Det ska gälla både receptarier och apotekare. Det ska också införas krav på att de läkemedelsansvariga har inflytande över hur verksamheten organiseras.

Av delbetänkande framgår att många läkemedelsansvariga anser att kvalitetsarbete ibland prioriteras ner och att det är svårt att få personal och chefer att förstå vikten av att arbeta aktivt med kvalitetsfrågor.

– De läkemedelsansvariga har en central roll för att säkerställa kvalitet och säkerhet på apoteken, men vi anser inte det har fungerat fullt ut. De här ändringarna skulle kunna stärka rollen som LMA, säger Anna Montgomery, apotekare på TLV som arbetade som utredningssekreterare i första delbetänkandet.

Enligt utredningen ger förslaget receptarier större möjligheter än i dag att utvecklas i en kvalificerad roll på öppenvårdsapotek då det innebär att receptarier får samma möjligheter som apotekare att bli LMA. I dag kan apotekare bli läkemedelsansvariga direkt efter examen medan det för att en receptarie ska kunna bli LMA krävs att tillståndshavaren för apoteket visar att receptarien har vidareutbildning och erfarenhet som kan anses tillräcklig.

– Som det är nu väljer apoteksaktörer ofta apotekare för att det är enklast. Om vårt förslag går igenom blir det samma krav för apotekare och receptarier vilket kan göra att fler receptarier kan komma i fråga som LMA, säger Anna Montgomery.

Sveriges Farmaceuter anser att det inte bör vara samma person som är LMA och apotekschef. Något sådant förslag har utredningen inte lagt.

Vore det inte rimligt att skilja rollen som ansvarig för säkerhet från rollen som chef med budgetansvar?

– Någon entydig bild av för- och nackdelar i att skilja eller inte skilja de två rollerna från varandra framkom inte i vår utredning. Ett krav på att skilja rollerna skulle också innebära ett relativt stort ingrepp i apotekens sätt att organisera sig, vilket vi inte bedömde rimligt utan ett starkare underlag för att det skulle ge positiva effekter.

Enligt förslaget ska det krävas särskild utbildning för att få arbeta som LMA. Det kan vara de i dag befintliga utbildningar som håller på några dagar och är frivilliga. Utredningen föreslår också att universitet skulle kunna erbjuda utbildningar.

– Det skulle vara positivt om universitet och högskolor tog på sig den uppgiften. Det kanske skulle kunna ges som en fristående kurs som kan tas efter apotekar- eller receptarieexamen, säger Anna Montgomery.

För Svensk Farmacis kommentarfunktion gäller lagen om elektroniska anslagstavlor. Som skribent ansvarar du själv för innehållet. Kommentarerna granskas löpande. Språket ska vara vårdat. Personangrepp och nedsättande omdömen om kön, religion, etnicitet, sexuell läggning samt helt irrelevanta eller kommersiella budskap accepteras inte. Inlägg som inte uppfyller reglerna kan komma att raderas helt eller delvis. Om du tycker att ett inlägg inte uppfyller dessa regler - anmäl gärna kommentaren till redaktionen.

Disqus-kommentarer

 • Exilapotekare

  Vart är vi på väg? Nu ska inte ens en apotekarlegitimation vara tllräcklig för att vara LMA, eller vad menar egentligen utredningen? Jag ifrågasatte legitimationernas återinförande, jag ifrågasätter kontinuerligt bristen på skillnaden mellan ett apotekarleg och ett receptarieleg inom apoteksvärlden, och nu önskas speciella kurser för att jobba med kvalitetsarbete inom verksamheten…
  Att uppfylla ålagda kvalitetssäkringsuppgifter är arbetsgivarens roll, på apotek i form av en LMA, inte en uppgift för universitet att tillgodose efter en yrkesexamen. Vill vi stärka LMA-ställningen krävs inte mer utbildning på universitetsnivå. Anslå istället mer resurser till inspektionsverksamheten vid tillsynsmyndigheterna och slå igen verksamheter som inte uppfyller kvalitetskraven inom viss tid efter en bristande kontroll.
  En yrkeslegitimation (åtminstone på avancerad nivå) ska vara fullt tillräcklig för att förstå en verksamhet, uppsatta kvalitetskrav och ge kompetens för att kunna följa utvecklingen inom området kontinuerligt. Att detta implementeras åligger arbetsgivaren, och det är denne som ska känna av oåtgärdade brister i kvalitetssystemet.
  I övrigt ser jag detta bara som ytterligare argument för att avskaffa yrkesutbildningen och separera legitimationerna från universitetsexamina!

 • Sami Samuel Khoshaba

  Dvs ännu en anledning att välja bort apotekare (apotekare med yrkeserfarenhet kostar mer för apoteket att anställa) och välja receptarier när man anställer på apoteket.
  Varför ska man då för tusan välja att utbilda sig till apotekare om man har tänkt jobba inom apoteksverksamhet?
  Vill man stärka LMA rollen? Bra!
  Se till att de lma-utbildningar som de olika kedjorna erbjuder ska vara ordentligt utformade och inte bara en rutinmässig genomgång, kanske kan lmv eller lv vara mer aktiva i att ta över de utbildningar eller vara åtminstone inblandade i de eftersom vi som LMA ändå är lmvs representanter på arbetsplatsen. Stärk inte LMA rollen genom att ytterligare försvåra det för apotekare att få jobb samt minska betydelsen av 5-års universitetsutbildning.

 • Tobias Damgaard

  Jag ser att LMA skulle kunna ha en betydligt större roll, beroende på vad man anser ligger inom begreppet ”kvalitet”. Om det innefattar kvalitet i rådgivning, patientsäkerhet och möjlighet att ställa krav på t ex kompetensutveckling så bör det anses vara en utveckling. Apotekschefer kan ibland vara bakbundna gentemot ledningen och kan därför inte ha fullt fokus på kvalitet, patientsäkerhet och etiska frågor som är kopplade till legitimationen.

  Nu finns det ingen yrkesgrupp med en naturlig uppgift att arbeta för sådana förslag till politiker nationellt. Inte som har som huvuduppgift att föra talan för farmaceuterna på apoteksgolvet. Läkarförbundet har sina yrkesföreningar som förenar läkare med gemensam arbetssituation, som kan föra debatt både mot arbetsgivare och mot politiken. Något sådant saknas för de farmaceuter som är ute på golvet, som ser sig bli inträngd mellan föreskrifter och ekonomisk lönsamhet, där de gör fel oavsett hur de väljer.

  Det skulle behövas en sådan grupp som kan verka som motpart till apoteksledningen och dess intresseorganisation i nationella sammanhang. En som kan ställa krav mot ledning och även mot politiken för att få verka inom sin profession och kunna ha patienten i fokus, uppbackad av kollegor, intresseorganisationer och fackförbund.

  Jag ser LMA på apoteken som en självklar grundstomme för en sådan organisation. De är delaktig i det dagliga arbetet och känner till verksamheten. Samtidigt har de fått sitt uppdrag från Läkemedelsverket, företräder samtliga farmaceuter med legitimation från Socialstyrelsen på arbetsplatsen, är ofta utbildade via Apotekarsocieteten och har ansvar som (förhoppningsvis) är frånskilt 1:a linjens chef. Nu var det ett tag sedan jag arbetade på apotek, men från min tid i landstinget har jag sett hur linjen arbetar mot professionen med patientfokus med hjälp av verksamhetschefer och medicinskt ansvariga läkare. Jag hade tyckt om att se LMAs roll utvecklas mer mot en medicinskt ansvarig läkare, uppstöttad av våra myndigheter, och låta dem få möjlighet att tala för farmaceuterna utåt.

  Denna grupp behöver verka oberoende av apotekskedjor, för att uppnå en jämnbördig kvalitet, samordning och opinion. Jag hoppas att en sådan grupp skulle kunna finna stöd från andra organisationer/myndigheter för att värna om de frågor som berör vård, patientsäkerhet och legitimation, som en motvikt till apoteksledningen. Då skulle de kunna arbeta för att få verka mer för patienten, en önskan som jag upplevde fanns inom kåren men som ofta dämpas när det försöker ta sig upp till ledningen.

  Vilka, hur, med vilka medel en sådan organisation skulle kunna etableras, är alla relevanta frågor. Apotekarsocieteten har sin sektion kring öppenvårdsfarmaci. Sveriges Farmaceuter har ingen naturlig gruppering idag utan driver alla frågor som en helhet.
  Oavsett hur det organiseras, så känner jag mig säker på att det finns en drivkraft ute på golvet för dessa frågor, som vill göra sig hörd. Jag tror att det är många som skulle vilja jobba för dessa frågor, så länge som det finns ett givet forum, där det inte påverkar deras direkta relation till arbetsgivaren/närmaste chef.

 • Ranitidin

  Farmaceutiskt yrke är ett döende relikt. Man slösar bort väldigt mycket tid på att prata om patientsäkerhet men i själva verket är det ett butiksverksamhet, målet är pengar och nöjda kunder. precis som McDonalds eller Ica, det gäller att vara snabb, trevlig och ha varan i lager; någonting mer är väldigt få intresserade av. Det är också ett yrke där man helt ärligt anses vara mest kompetent som nyexaminerad, eftersom erfarenhet bara fördummar och betyder egentligen ingenting. Utredaren bara erkänner som det är – det lönar sig inte längre att utbilda farmaceuterna för länge. Kanske inte alls.

Annonsera och prenumerera

Månadens fråga

Läkemedelsverket har gjort en första kartläggning apropå ett eventuellt införande av ett farmaceutsortiment på apoteken. Är ett sådant sortiment önskvärt eller inte?

Visa resultat

Loading ... Loading ...