Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Twitterstorm mot
apotekssatsning på tester

13 februari 2014
Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik är bekymrad över apotekens utökade satsning på självtester, som Svensk Farmaci skrev om igår. Apoteken saknar kompetens att hantera resultaten, anser man. Artikeln igår väckte många reaktioner från läkare på Twitter.

Svensk Farmaci berättade igår att företaget Swereco har tecknat avtal med tre apotekskedjor om försäljning av 17 självtester under varumärket YesNo.

Fem av testerna är till sin karaktär helt nya för den svenska marknaden.

Under gårdagen reagerade många läkare kraftigt negativt på nyheten på Twitter.

Ingemar Engström är ordförande i Svenska läkaresällskapets delegation för medicinsk etik. Han tog under gårdagen ställning i frågan i samråd med docent Erik Iwarsson, klinisk genetiker vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

– Rent allmänt menar vi att all genetisk testning som kan vara aktuell för att diagnostisera sjukdom eller sjukdomsrisk ska utföras av sjukvården, säger Ingemar Engström.

– Huvudargumentet för detta är att det endast är inom sjukvården som det finns kompetens kring vilka tester som kan vara aktuella och som också kan hjälpa personen att förstå vad resultaten betyder i det enskilda fallet.

– Vi bedömer att denna kompetens inte finns på de vanliga apoteken och att personen därför kan stå med ett svar som denne kan ha svårt att tolka och som därmed också kan skapa en onödig oro. I den situationen hamnar personen ofta i behov av kontakt med sjukvården i alla fall. Då tror vi att det är en fördel om hela frågan sköts inom samma organisation. En alltför frikostig exponering av dessa produkter på apoteken kan bidra till att förstärka en onödig hälsoångest hos befolkningen. Såvitt vi vet saknas det också ofta vetenskapligt stöd för att dessa former av tester har något prognostiskt värde, säger Ingemar Engström.

Vi fångar upp fler reaktioner från läkare, farmaceuter och apotekskedjor i kommande artiklar.

Läs företagets egen information om självtesterna här.

För Svensk Farmacis kommentarfunktion gäller lagen om elektroniska anslagstavlor. Som skribent ansvarar du själv för innehållet. Kommentarerna granskas löpande. Språket ska vara vårdat. Personangrepp och nedsättande omdömen om kön, religion, etnicitet, sexuell läggning samt helt irrelevanta eller kommersiella budskap accepteras inte. Inlägg som inte uppfyller reglerna kan komma att raderas helt eller delvis. Om du tycker att ett inlägg inte uppfyller dessa regler - anmäl gärna kommentaren till redaktionen.

Disqus-kommentarer

  • david

    Vidareutbilda apotekare så att det finns ytterligare kompetens. Bör finnas en specialist-apotekare på varje apotek.

  • Foqnax

    Är inte särskilt väl insatt i vilken information dessa tester förmedlar, men jag förstår inte riktigt kritiken. Om testet visar att man har en ökad risk för någon form av sjukdom kan kunden sedan gå vidare till sjukvården för mer information. I bästa fall kan eventuella problem identifieras tidigt. I värsta visar det sig att risken är låg. Om testet visar att man har låg risk är eventuell oro dämpad och belastning på vårdsystemet minskar. Det enda jag kan tänka mig kan vara ett problem är om testens riktighet är låg, i vilket fall kritiken är befogad. Jag misstänker dock att det inte föreligger på det viset.

  • Anders

    Eftersom att vården är betydligt mer otillgänglig än Apoteken, och dessutom inte allt för ofta vill utföra testerna patienterna frågar om, så tycker jag att det är bra att patienter enkelt kan spendera pengar och kringå ”vårdhindret” för att söka svar.