Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

”Onödigt polariserande”

18 september 2017
Apotekarsocieteten skapar konflikter som inte finns, tycker apoteksföreningens chefsfarmaceut Robert Svanström apropå ett inlägg av Karin Meyer och Lars Rönnbäck i Dagens Nyheter.

Apoteksfrågan har vaknat till liv sedan två KD-politiker skrivit ett debattinlägg i DN om att utöka och förstärka apotekens roll i vårdkedjan.

Unionen och Apotekarsocieteten var snabba att haka på med repliker.

Apotekarsocietetens vd Karin Meyer och Lars Rönnbäck, ordförande i sektionen för öppenvårdsfarmaci, skriver i sin replik bland annat att ”apotekens roll kan och bör stärkas, men den ska utvecklas i samarbete med vården och inte genom att apoteken tar fram egna lösningar vid sidan av vården”.

Det har fått Sveriges apoteksförenings chefsfarmaceut Robert Svanström att reagera.

– Jag kunde inte alls utläsa att det i förslaget från KD fanns någon hållning att apoteken isolerat skulle ta fram egna lösningar vid sidan av vården. Tvärtom, huvudbudskapet var ju att involvera apoteken och att utveckla apotekens och primärvårdens samarbete, säger han.

– I grunden kanske vi menar ungefär samma sak, det vill säga att vi ska samverka och samarbeta över professionsgränserna, men Apotekarsocietetens replik framstår som onödigt polariserande. Den utveckling vi själva ser i andra länder, exempelvis genom att delta på FIP och i PGEU, är att branschorganisationer, fack, stiftelser för farmaci med flera försöker dra åt samma håll för att utveckla apotekens uppdrag. Inte att man skapar konflikter som inte finns, säger Robert Svanström.

Svensk Farmaci har kontaktat Apotekarsocieteten och erbjudit möjlighet att bemöta kritiken.

För Svensk Farmacis kommentarfunktion gäller lagen om elektroniska anslagstavlor. Som skribent ansvarar du själv för innehållet. Kommentarerna granskas löpande. Språket ska vara vårdat. Personangrepp och nedsättande omdömen om kön, religion, etnicitet, sexuell läggning samt helt irrelevanta eller kommersiella budskap accepteras inte. Inlägg som inte uppfyller reglerna kan komma att raderas helt eller delvis. Om du tycker att ett inlägg inte uppfyller dessa regler - anmäl gärna kommentaren till redaktionen.

Disqus-kommentarer

 • Apotekare

  Instämmer med Robert Svanström. Varför förvrider man det tydliga budskapet och tolkar det på ett provocerande sätt som kan få andra inom vården att reagera. KDs förslag är helt legitima och tyder på att man lär sig av andra modeller i andra länder där man utvecklat rollen av öppenvårdsapotek. Problematiken här ligger inte i detta enskilda svar från Apotekarsocieteten utan det är snarare ett beteende som finns och som man ofta ser, nämligen att man blir självkritisk till den graden där man tenderar att vilja begränsa sig helt och minimera vikten av ens egna uppdrag. Man har spekulerat om att samlingsnamn som farmaceuter börjat prevalera av ekonomika skäl men det beteendet jag skriver om är något helt annat. Det ligger uppenbarligen inget ekonomiskt incitament i att vara överdrivet självkritisk, trångsynt och pessimistisk. Detta är något som jag verkligen vilja se någon artikel eller studie om där man försöker få bukt med det genom att studera när de initiala tecknen på det beteendet börjat ses och hur de utvecklats till ett förödande självdestruktivt beteende.

 • Exilapotekare

  Man kan läsa debattartiklarna på olika sätt men jag förstår inte hur ApoSoc-replik kan anses skapa konflikter eller polarisera debatten, allt den tycks påpeka är vikten av samhällsfarmaci och göra ett försök att slå sig självt för bröstet lite. Jag har betydligt större funderingar kring KD-inlägget.
  Andra punkten propagerar för att apoteken ska ta del av provsvar och kunna utföra laboratorietester – vad är meningen? Hur ska det avlasta vården? Agda 56 år står på 100 mg metoprolol dagligen mot hypertoni och idag på apoteket har hon ett BT på 160/100 – föranleder detta en dosjustering eller byte av behandling? Erik 34 år kommer in för att hämta ut sina reumatikerläkemedel, Metotrexat, Folacin och Alvedon 665, enligt de tillgängliga provsvaren är blodvärdena bra men han har ASAT 2.2 och ALAT 2.7 – ska han sluta med Alvedon eller bör man se över hans cellgiftsbehandling?
  Den fjärde punkten nämner inrättandet av ett farmaceutsortiment med ögonsalvor, eksemkrämer, potensmedel och starkare varianter av receptfria läkemedel. Nog för att jag i grunden är positiv till ett farmaceutsortiment men denna punkt blir något av en poängtering av ApoSoc-repliken – vet vi egentligen något i sak här? När jag jobbade på apotek var såväl ögonsalvor som eksemkrämer tillgängliga som receptfritt och ögonsalvorna låg i låder vilket i praktiken gjorde att de såldes ”över disk”. Visst skulle enklare ”farmaceutförnyelser” av recept på potensmedel och paracetamol 1g sannolikt utan problem kunna införas utan att äventyra patientsäkerheten – men om hälften av exemplen i förslaget redan ingår i egenvården på apoteket kan man ju inta annat än undra om det inte behöver en liten samhällsfarmaceutisk kunskapsinjektion…

 • Maria

  Varför funkar inte vården och vart går pengarna är två frågor jag skulle vilja ställa? Överdrivet höga kostnader för stödstrumpor och flytta dörrar på Karolinska?? Komplicerade datasystem. Remisser som skickas med rekommenderade brev istället för elektronisk kommunikation byggs upp!? Ge vården rätt verktyg. Häng ut dem som säljer på dyra grejor och låt dem inte komma undan på annat sätt än att korrigera pris och avtal! Samt ge patienterna en läkare som tar ansvar för dess väntetid vid specialiserad vård. Nu hör man ursäkter som inte mitt fel etc etc. Och be läkarna tala om hur illa det är och lyssna på dem!

 • Ranitidin

  Personligen tror jag att överdriven självkritiskhet bottnar i att man är från dag ett på jobbet i princip tillsagd att man inte ska tro att man är nåt. Läkaren är gud, farmaceuten måste fråga om minsta banaliteter som ett barn. Man får acceptera att varken läkare eller kunder inte har tid för vår trams. Självklart att man så småningom accepterar och även trivs i sina pyttesmå ramar. Som en fågel som vill inte lämna sin bur.

Annonsera och prenumerera

Månadens fråga

Läkemedelsverket har gjort en första kartläggning apropå ett eventuellt införande av ett farmaceutsortiment på apoteken. Är ett sådant sortiment önskvärt eller inte?

Visa resultat

Loading ... Loading ...