Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Kostnadsfritt upplevs
driva antal expedieringar

20 januari 2016
Att läkemedel inom förmånen blivit kostnadsfria för barn kan ha inneburit en något ökad expediering av läkemedel, enligt apoteksfarmaceuter som Svensk Farmaci talat med. Reformen behöver finslipas, anser en apotekare. Expedieringen av adhd-läkemedel och antibiotika kan komma att öka, säger en receptarie.

Sedan den 1 januari är läkemedel inom förmånssystemet kostnadsfria för barn upp till 18 år.

Svensk Farmaci har under förmiddagen ringt runt till apoteksverksamma farmaceuter för att pejla hur förändringen hittills har upplevts och hanterats av apotekspersonal och kunder.

De fyra vi talat med vittnar alla om att förändringen gått smärtfritt när det gäller teknik och systemstöd.

Tre av de fyra har redan märkt en tendens till att kunder, i vissa fall, väljer att hämta ut fler läkemedel än tidigare. Meningarna går dock isär om detta är något positivt eller negativt.

Malkolm Makdessi Elias är apotekschef på Broapoteket i Stockholm.

– Jag har i vissa fall märkt en ökad efterfrågan på att hämta ut läkemedel, exempelvis när det gäller produkter som mjukgörande krämer. Men inte på tablettsidan där antalet uttag ju är tydligare reglerat. Det kan generellt finnas en risk för onödig uthämtning av läkemedel i fall där daglig förbrukning inte är angiven. Det kan i sin tur orsaka onödiga samhällskostnader och onödig kassation av läkemedel vilket ger negativa effekter för miljön. Jag är i grunden positiv till den här förändringen men det kan finnas anledning att utvärdera och finslipa den, säger han.

Parnyan Norouzi, farmaceut på Apotek Hjärtat på Ica Maxi Lindhagen i Stockholm, är också positiv till förändringen.

– Det finns en risk att man hämtar ut mer läkemedel än tidigare, vilket i och för sig inte måste vara fel. Personligen har jag bara upplevt detta vid ett tillfälle hittills, säger hon.

Karin Gummesson är receptarie på Apotek Hjärtat Focus i Göteborg.

– Min bild är att det här har lett till att man hämtar ut lite mer än tidigare. Man behöver ju inte längre fundera på om man har råd. Det har framför allt gynnat föräldrar till barn som har adhd-läkemedel som ju är dyra. Antibiotika är en annan produktkategori som man inte längre behöver tveka inför att hämta ut, säger hon.

Birgitta Berntsson, receptarie på Kronans Apotek i Varberg, har dock hittills inte sett några tecken på att kunder hämtar ut mer läkemedel till följd av att det blivit kostnadsfritt.

Flera av farmaceuterna säger att medvetenheten om förändringen är låg bland kunderna. Och att den positiva nyheten ofta är något som höjer stämningen vid expeditionstillfället.

– Många småbarnsföräldrar vet inte om det här när de kommer till apoteket. För dem blir det en positiv överraskning, säger Parnyan Norouzi.

För Svensk Farmacis kommentarfunktion gäller lagen om elektroniska anslagstavlor. Som skribent ansvarar du själv för innehållet. Kommentarerna granskas löpande. Språket ska vara vårdat. Personangrepp och nedsättande omdömen om kön, religion, etnicitet, sexuell läggning samt helt irrelevanta eller kommersiella budskap accepteras inte. Inlägg som inte uppfyller reglerna kan komma att raderas helt eller delvis. Om du tycker att ett inlägg inte uppfyller dessa regler - anmäl gärna kommentaren till redaktionen.

Disqus-kommentarer

 • EF

  Gratis är gott 🙂

 • Mikael Hoffmann NEPI

  Oavsett vad man anser om reformen med frikort i läkemedelsförmånen för alla barn och ungdomar så kan vi väl vara överens om att om det INTE blev fler expeditioner – då var reformen ONÖDIG för då fick alla barn förut också behandling. Och blev det fler expeditioner så är det intressant att studera i vilka grupper och för vilka läkemedel för att se om detta var ändamålsenligt och nyttan av detta motiverar samhällskostnaden..

  Annars har reformen bara inneburit ett extra barnbidrag till familjer med lite sjukare barn. Och det kan väl i o f s vara politiskt OK men kanske inte så vården skulle prioriterat resurstillskottet. Å andra sidan så har vården faktiskt prioriterat gratis vårdbesök för barn, så man vet aldrig.

 • Nils Bergeå Nygren

  Fler expeditioner är bra och i linje med reformens intention om det handlar om läkemedel som förut inte hämtades ut av kostnadsskäl. Vi får en bättre compliance. Men det är nog orealistiskt att tro att den nya förmånen bara används så. Det kan också vara så att man nu slentrianmässigt hämtar ut läkemedel som möjligen kan vara bra att ha framöver, t ex antibiotika som man aldrig behövde använda eftersom ungens halsfluss ändå gick över. I sådana fall är det snarast negativt och riskerar leda till onödig fördyring för samhället, ökad kassation och teoretiskt kanske ökad resistensutveckling. Varför inte en lägre expeditionsavgift åtminstone för antibiotika?

 • Ildiko Bekassy

  Reformen är inte till för att motivera samhällskostnad för viss typ av vård kontra annat eller inget, utan en socioekonomisk fördelningspolitisk manöver. Öronmärkta pengar eller generell välfärd är alltid knivigt att besluta om. Vi har några framstående statsvetare i Sverige som har forskat om dessa ämnen…

  Ergo:
  Inget system, oavsett bästa intentioner, är 100% ändamålsenliga.

  Det skadar INTE att påpeka, att Samhällsfenomen stryrs inte av naturlagar och naturvetare bör också inse det.

  Visst, det är är i grund och botten en fråga om verklighetens natur på varandets vitt skilda områden.Det är alltså mer en akademisk fråga i första hand..
  för samhällsvetare…

 • Mikael Hoffmann NEPI

  Eller i första hand en politisk prioritering som i o f s inte behöver dissekeras akademiskt.

  Min kommentar fokuserade på den inställning jag (kanske felaktigt) upplevde i artikeln och i annan rapportering som att det underförstått vore ett problem om reformen ledde till fler expeditioner. Det är ju snarare tvärtom, att syftet med reformen uppnås först om ett antal expeditioner som annars inte av ekonomiska skäl skulle ha genomförts nu blir av.

  Detta får då i den politiska diskussionen vägas mot om motsvarande nytta hade kunnat uppnås på annat sätt, och om reformen fört med sig några nackdelar. Nils Bergeå Nygren sammanfattar det väl.

  Personligen så ser jag en viss men inte fullständig kongruens med vårdens (också politiska beslut) att inte ta ut patientavgift för barn och ungdomar.

 • Yav

  Känns ju bra när man läser sånt här: https://www.facebook.com/anna.thomander/posts/10208762601563402 🙂