Cochrane: Goda resultat
när apotekare förskriver

2 december 2016

Med rätt fortbildning och stöd kan läkemedelsförskrivande apotekare – precis som sjuksköterskor – bidra till jämförbara hälsoutfall som när läkare förskriver. Det visar en ny genomgång av Cochrane som analyserat 46 studier.

SFa: ”Pharmacist only”
hade varit bra lösning

1 december 2016

Läkemedelsverket har beslutat att åter receptbelägga fyra antimikrobiella läkemedel för systemiskt bruk som varit receptfria sedan 2013, bland annat Diflucan i endos. Sveriges Farmaceuter och Sveriges Apoteksförening tycker att preparaten skulle passa bra i ett så kallat ”pharmacist only”-sortiment. UTÖKAD 14:13

Socialstyrelsen svänger om
rituximab för andra gången

30 november 2016

Socialstyrelsens expertbedömningar visar att rituximab vid MS har stöd i vetenskapen och bör användas. Ändå kör Socialstyrelsens ledning efter många turer över sina expertgrupper och rekommenderar inte behandlingen i riktlinjerna som presenteras i slutversion i morgon. Det får ledande MS-läkare att gå i taket.

”Frihet under visst hot”
vid utlåning av personal

29 november 2016

Många apoteksanställda SFa-medlemmar har uttryckt att de, mot sin vilja, blivit utlånade till andra apotek. En partsgemensam arbetsgrupp jobbar nu med frågan med sikte på bättre reglering i kommande kollektivavtal. Förbundet välkomnar att alla större kedjor nu satsar på rörliga resurser.

Tillstånd ryker för Pharmera

28 november 2016

Pharmera Gothia blir av med sitt partihandelstillstånd. Det står klart sedan även Kammarrätten avvisat bolagets begäran om så kallad inhibition.

Omvald styrelse
och nytt idéprogram

28 november 2016

Sveriges Farmaceuters styrelse fick förnyat förtroende vid fullmäktigemötet i fredags. Nya verksamhetsmål antogs och ett nytt idéprogram mejslades fram vid mötet på det tidigare Klosettpalatset i Uppsala.

Cykel underlättar
heltidsjobb och halvtidsstudier

28 november 2016

Ett nytt heltidsjobb parallellt med halvtidsstudier har gjort Isabella Stenmarks höst till en logistisk utmaning. Men Svensk Farmacis tidsoptimistiska bloggare vinner tid på att cykla till jobbet.

Farmaceuter leder läkemedelsarbetet

24 november 2016

Samtliga fyra funktioner inom landstingens och regionernas nya samverkansmodell för läkemedel koordineras i nuläget av farmaceuter.

Fortsatt ordkrig om flytt

23 november 2016

I Kalmar fortsätter ordkriget om flytten av e-hälsomyndigheten. Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) förklarar i ett frågesvar hur han anser att flytten är förenlig med Sveriges ledande roll inom e-hälsa.

Visar vägen i regeldjungeln

22 november 2016

En apoteksfarmaceut kan fråntas sin yrkeslegitimation – utan att händelseförloppet utgör saklig grund för uppsägning. SFA:s förbundsjurist har rönt stor uppskattning för sin föreläsning om vad farmaceuter får göra på jobbet, och nästa år kan budskapet spridas till regioner och studenter.