Lägre personaltäthet
och högre sjukfrånvaro

28 oktober 2016

Inom Apoteket AB har personaltätheten på apoteken minskat och sjukfrånvaron ökat kraftigt sedan omregleringen. Tydliga tecken på försämrad arbetsmiljö, enligt facket.

Välkomnar att pappersrecept begränsas

28 oktober 2016

Regeringen vill att pappersrecept bara ska få användas i specifika undantagfall. LV och Socialstyrelsen får uppdrag att utreda frågan. Mycket välkommet, tycker Sveriges Farmaceuter.

Apoteksmarknaden växer

27 oktober 2016

Apotekskedjorna fortsätter att nyetablera. I veckan öppnas nytt i Lund och Stockholm, och landets enda dygnet-runt-öppna apotek slår upp dörrarna i ny skepnad.

Tre av fyra förslag från apotekare åtgärdades av ansvarig läkare

27 oktober 2016

I ett projekt på ortopeden på Södersjukhuset i Stockholm agerade läkare på 76 procent av de förändringar som en klinisk apotekare föreslog. Apotekartjänsten på kliniken är idag permanentad.

Fokus på apotekens arbetsmiljö

26 oktober 2016

Arbetsmiljöproblemen på svenska apotek och hur förbundet planerar att kraftsamla i frågan är ett huvudnummer i Svensk Farmaci nr 5 som når medlemmarna i dagarna.

”Göteborg är
bästa platsen för EMA”

26 oktober 2016

Regeringen bör motverka snedvridning av myndighetslokalisering och verka för att EMA hamnar på den svenska västkusten efter Brexit. Det anser företrädare för VGR, Göteborgs universitet, Chalmers och andra regionala aktörer.

”Viktigt signalvärde”

26 oktober 2016

Det finns ingen ny trend kring paracetamol bakom branschens självpåtagna regler. Svensk Farmaci bad apoteksföreningens vd Johan Wallér berätta om bakgrunden till beslutet.

Branschen styr upp paracetamolförsäljning

26 oktober 2016

Om du är under 18 får du bara köpa ett paket paracetamol på apotek. Är du äldre och vill köpa flera får du per automatik särskild rådgivning. Det är innebörden av självpåtagna regler som medlemmarna i Sveriges apoteksförening nu ska tillämpa. Sveriges Farmaceuter välkomnar initiativet.

Framgång för apotekare
på urologiavdelningen

25 oktober 2016

En klinisk farmaceut på heltid bidrog bland annat till mer korrekta läkemedelslistor i ett projekt på Danderyds urologiska vårdavdelning. Verksamheten har nu permanentats.

Ledningen på tjänsteresa

24 oktober 2016

Pharmera Gothias ledning är på tjänsteresa och har gjort sig oanträffbar i 14 dagar. Men Svensk Farmaci fick tag på bolagets farmaceutiska kemist apropå beslutet att företaget måste stänga.