Hjärtat skjuter fram nya regler för rabatt

28 september 2016

Apotek Hjärtat erkänner ”bristande kommunikation” i frågan om personalrabatten. Tiden som bolaget ger manuell rabatt till anställda som inte har ICA-kort förlängs fram till nyår – men akademikerföreningen är inte nöjd.

Brokig skara pristagare

27 september 2016

Årets Farmaceut Dan Larhammar är den 35:e personen som får utmärkelsen. Läs listan på tidigare pristagare som rymmer allt från Losecuppfinnare och FIP-presidenter till tongivande receptarier på apoteksgolvet.

Illuster skara farmaceuter samlas

27 september 2016

Sveriges Farmaceuter har tagit initiativ till att samla mottagare av priset Årets Farmaceut i ett nytt nätverk. Gruppen träffas för första gången i oktober.

Dan Larhammar är
Årets Farmaceut 2016

26 september 2016

En av landets mest profilerade förkämpar för vetenskaplig evidens, professor Dan Larhammar vid Uppsala universitet, har utsetts till Årets Farmaceut 2016.

Jakob Rasch i Uppsala är Årets farmacistudent

26 september 2016

Apotekarstudenten Jakob Rasch, som varit med och påverkat utvecklingen av det nya apotekarprogrammet i Uppsala, belönas med priset Årets Farmacistudent som i år delas ut för andra gången.

Cefalosporin tas bort från marknaden

23 september 2016

MSD slutar att tillverka ceftibuten (Cedax), ett antibiotikum av cefalosporintyp, efter att man stött på problem i samband med en planerad flytt av tillverkningen. Läkemedelsverket flaggar för att beslutet kan få negativa konsekvenser för hälso- och sjukvården.

Uppföljning och patienter i fokus

23 september 2016

Expertgruppen i Nationella läkemedelsstrategin (NLS) hade nyligen ett internatmöte och tog fram förslag på tre nya prioriterade områden. Svensk Farmaci kan berätta vilka.

System för rabatt ändras inte

22 september 2016

Hjärtat har inga planer på att förändra systemet för personalrabatt, enligt HR-chefen Camilla Ås. UTÖKAD 16:30

Farmaceut frigjorde
tid för sjuksköterskor

22 september 2016

När farmaceuter tog över läkemedelsberedningen på en intensivvårdsavdelning för barn i Göteborg frigjordes mycket patienttid för sjuksköterskorna – och dessutom minskade antalet avvikelser.

”Hjärtat borde inte villkora rabatt”

21 september 2016

Sveriges Farmaceuter har haft en dialog med Apotek Hjärtat i frågan om personalrabatt och löneutbetalningar. Företaget borde kunna erbjuda ett enklare och mindre villkorat sätt att ge de anställda personalrabatt, anser förbundet. REVIDERAD 22 SEP