Gratis fortbildning på hög nivå via webben

24 augusti 2016

FIP:s sektion för öppenvårdsfarmaci ger med start i september farmaceuter i alla länder chansen till kostnadsfri fortbildning på hög nivå via webbsända seminarier. Höstens tema är lungsjukdomar. UTÖKAD 19:13

Nya regler för samverkan med apoteksföretagen

24 augusti 2016

Nu har Lif tagit fram egna etiska regler för läkemedelsföretags samverkan med apoteksföretag. Fem grundprinciper ska vara vägledande för samarbetet, enligt det nya regelverket.

Framsteg för AZ i jakt på nytt alzheimermedel

23 augusti 2016

Astra Zeneca och Lilly har beviljats snabbspårsstatus i USA för en läkemedelskandidat i fas 2/3 mot alzheimer. Bolagen startar nu ytterligare en fas 3-studie av substansen, denna gång med inriktning på patienter med mild sjukdom.

”Effektivisering krävs även om avgifter höjs”

23 augusti 2016

Även om Läkemedelsverket får igenom de avgiftshöjningar man föreslagit till regeringen krävs årliga effektiviseringar på 2-3 procent i verksamheten för att nå en ekonomi i balans, säger direktör Thomas Ekvall apropå den aktuella delårsrapporten.

Apotekare blir strategikonsulter

23 augusti 2016

En grupp drivna apotekare och entreprenörer startar ett nytt bolag som ska ge strategisk rådgivning kring e-hälsa och läkemedel till aktörer inom läkemedelsområdet.

Annorlunda omreglering möjligt scenario i Finland

22 augusti 2016

Apotekssystemet i Finland har länge varit en politisk ickefråga. Men ett nytt förslag och en urspårad debatt i somras gör att en omreglering rycker närmare.

Vill invänta regeringsbeslut

22 augusti 2016

Läkemedelsverkets generaldirektör Catarina Andersson Forsman kommenterar FGL:s kritik mot verkets prioriteringar, som vi uppmärksammade förra veckan.

”Angeläget att
höjning går igenom”

22 augusti 2016

Läkemedelsverkets ekonomi sviktar. Resultatet för första halvåret ligger på minus 52,6 miljoner jämfört med minus 20,5 miljoner i fjol, enligt den nya delårsrapporten.

”Fler domare än spelare”

19 augusti 2016

Läkemedelsverkets ansträngda ekonomi kan från nästa år komma att förbättras genom en förändring av avgiftsförordningen, som varit oförändrad i sex år. FGL är kritisk och tycker att det nu blir ”fler domare än spelare på planen”.

Många problem vid generiskt utbyte

19 augusti 2016

Hela 63 procent av deltagarna i en studie från Umeå universitet upplevde problem i samband med generiskt utbyte av läkemedel.