Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Oro över fallande resultat

Allt fler läkarstudenter misslyckas med studierna redan de första terminerna. Trenden är liknande på apotekarprogrammet i Göteborg. Universitetet har ökat överintaget till apotekarprogrammet för att kompensera för bortfall och vidtagit flera åtgärder för att hjälpa studenterna, berättar Patrik Aronsson, ordförande i utbildningskommittén.

2017-10-18

Från Mjölby till Zambia,
Cooköarna och Vietnam

Ulf Rydell från Mjölby hör till Sveriges mer världsvana apotekare. Vid årets FIP-kongress i Seoul presenterade han en studie om antibiotikaanvändning på vietnamesiska sjukhus. Sjukvårdspersonalens medvetenhet om resistensfrågorna är ganska hög i Vietnam och ökar hela tiden, säger han.

2017-10-18

Stort stipendium till
demensforskande doktorand

Doktoranden Azadeh Karami, som efter studier på farmaceutiska fakulteten i Uppsala nu forskar på biomarkörer för Alzheimers sjukdom på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, har fått ett stort forskningsstipendium. REVIDERAD 18/10

2017-10-17

Apoteket AB
satsar stort på Apodos

Apodos blir en egen affärsenhet inom Apoteket AB när bolaget satsar på att utöka verksamheten. Wictoria Glans, chef för den nya enheten, hoppas på nya avtal, fler patienter inom avtalen och nya sätt att nå fler patienter.

Fortsatta protester mot
låg värdering av Stockholm

Statsråden Annika Strandhäll och Ann Linde har skrivit ett öppet brev till EU-kommissionen där de kritiserar den värdering av anbuden som gav Stockholm bottenbetyg för föreslagna lokaler.

2017-10-16

Positiv utveckling på
läkemedelsområdet i SLL

En ny rapport visar goda resultat för Stockholms läns landstings regionala läkemedelsstrategi. Läkemedelsanvändningen har utvecklats till det bättre på flera områden på senare år. Det finns dock förbättringsområden, exempelvis fortsätter antalet kliniska prövningar att minska.

2017-10-16

Nytt beslut gynnar
nyanlända farmaceuter

Efter lobbying från Sveriges Farmaceuter har Socialstyrelsen beslutat att nya kunskapsprovets två första provtillfällen inte behöver räknas in i det totala antalet gånger man försökt klara provet. Fem av 20 skrivande klarade provet för apotekare med utländsk examen i september, och de båda som tog receptarie-provet klarade ribban.

2017-10-13

Hon blir ny dekan i Uppsala

En tidigare Årets Farmaceut har utsetts till ny dekan vid farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet. Hon tillträder på måndag.

Klartecken för Medisinstart
men bara efter läkarremiss

De norska apoteken får fyra miljoner norska kronor för att erbjuda rådgivning i samband med nyinsatt behandling mot hjärt-kärlsjukdom från och med 2018. Men tjänsten ska bara genomföras efter remiss från patientens läkare.

2017-10-12

Enhetligt pris bra för läkare,
farmaceut och patient

LEDARBLOGG: Förslaget om enhetliga priser på receptläkemedel utanför förmånen är välkommet av flera skäl. Men förändringarna bör kombineras med att utbyte tillåts och eventuellt att handelsmarginalen justeras, skriver Svensk Farmacis chefredaktör.

2017-10-11