Stort intresse för försörjning i norr

27 maj 2016

Det mesta tyder på att de norrländska landstingen fortsätter att upphandla det mesta av läkemedelsförsörjningen som Apoteket AB står för idag. Sex intresserade företag deltog vid en hearing i Umeå nyligen.

Vårstädning av läkemedelslistor

26 maj 2016

Landstingets läkemedelskommitté och apoteken i Västernorrland gör gemensam sak under parollen ”städa läkemedelslistan”. I höst blir det fler gemensamma projekt mellan landsting och apotek.

Apotekarstudent
prisad för exjobb i USA

25 maj 2016

Apotekarstudenten Mikael Boberg vid Göteborgs universitet, som gjort sitt examensarbete vid University of Washington i USA, har fått en hedersam utmärkelse på ASPET-kongressen i San Diego.

Framsteg inom miljöfarmakologi

25 maj 2016

Det omfattande forskningsprogrammet Mistra Pharma har gett Sverige ledartröjan globalt inom miljöfarmakologi. Vi bad professor Joakim Larsson summera vilka konkreta framsteg som satsningen lett fram till.

Nytt avtal för apotek klart

24 maj 2016

Idag har ett nytt kollektivavtal tecknats mellan Sveriges Farmaceuter och Svensk Handel. Avtalet innebär bland annat att akademikerföreningarna får större inflytande över lönebildningsprocessen.

Kedjor byter apotek

24 maj 2016

Apotek Hjärtat säljer sex apotek i anslutning till Willys- och Hemköpbutiker till Kronan. Omvänt tar Hjärtat över två Kronan-apotek.

Vill blicka framåt

24 maj 2016

Läkemedelsverkets generaldirektör har ett stort förtroende för sin ledningsgrupp och medarbetarna på verket, och vill nu blicka framåt. Det skriver hon apropå det kritiska brevet från den förra direktören Karin Hååg.

Kansli förstärks

24 maj 2016

FÖRBUNDSBLOGGEN: Sveriges Farmaceuters ordförande Kristina Fritjofsson berättar om förbundets prioriterade frågor och fyra nya rekryteringar till förbundskansliet.

”Osmaklig process”

23 maj 2016

En osmaklig process långt från den statliga värdegrunden och ett modernt rättssamhälle. Karin Hååg, tidigare direktör på Läkemedelsverket, riktar i ett brev till generaldirektören svidande kritik mot verket för avpolletteringen av en hög chef under fjolåret. Hon vill att GD agerar för att återupprätta förtroendet för verksledningen.

Märit Johansson
Apsoc-ordförande

23 maj 2016

Vid helgens fullmäktige valdes Märit Johansson, apotekare och vd för Karolinska Institutet Science Park, enhälligt till ny ordförande för Apotekarsocieteten.